วิธีการสมัครสมาชิก
วิธีการร้องทุกข์
วิธีการติดตามสถานะเรื่องร้องทุกข์